skrýt hlavičku

Škola potápění, potápěčské kurzy a zájezdy, potápěčské vybavení…

Nacházíte se zde: Hlavní stránka Zájezdy Jižní safari

Jižní safari

MarsaAlam–FurySchoal–Marsa Alam / MarsaGhaleb–FurySchoal–Marsa Ghaleb

jizni-safari

Méně náročné pot. safari po lokalitách v jižní části Egypta. Většina reefů je i zde stále téměř nedotčená lidskou činností, s bohatými korálovými zahradami, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby, želvy…).

Hlavní sezóna

Od pol. března do pol. června, od pol. září do konce listopadu.

Nízká sezóna

Od ledna do pol. března, od pol. června do pol. září a prosinec.

Itinerář

1. Den

Přílet do Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu M. Ghaleb nebo M. Alam (cca 250 km), nalodění.

2. Den

Ráno mezi 8–10 hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží: Shaab MarsaAlam – lokalita s vrakem potápěčské safari lodě, častý výskyt delfínů…

Odpoledne Shaab Sharm – podlouhý reefkončící na jihu bohatě korály porostlým platem, přitahující velké množství ryb…

V noci přejezd na Sataya.

3–4. Den

Ráno Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhůvelkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci) .Možnost ponoru na vnější straně – s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny…

Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků.  Na sev. i již. straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb.

Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5–20 m. V  blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály.

ErgAbu Diab – kruhovitý reef padající do velkých hloubek s potenciálním výskytem žraloků. V červnu se zde údajně objevují hejna kladivounů…

Návrat na sever – nocování na Wadi Gemal…

5. Den

Delfíní rezervace Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně…

Habili MarsaAlam – malý reef  na volném moři končící cca ve 20-ti m. a přitahující malé i větší ryby jako barakudy, napoleony, kanice…

Nocování na Shaab MarsaAlam – noční ponor u vraku safari lodi.

6. Den

2 ponory na proslulém  Elphinstone – nejlepší pot. lokalita v této oblasti a jednu z pěti nejlepších v Egyptě!! Výskyt kladivounů, žraloků šekýchi útesových a především žraloků dlouhoploutvých – k setkání s nimi dochází převážně v malých hloubkách na začátku a na konci reefu a jsou zvyklí připlouvat do těsné blízkosti potapěčů… Kromě žraloků je tato lokalita vyjímečnái převážně nadprůměrnou viditelností (30–50 m), obrovskými gorgoniemi, množstvím měkkých korálů, výskytem želv, mant, barrakud, kranasů, velkých kaniců, občas i delfínů…

Navečer Abu Dabab – mělčí korálové zahrady.

7. Den

Ranní ponor na Elphistone.

2. ponor na Marsa Shoana nebo MarsaAbu Dabab – zátoky s přípobřežními reefy se dnem porostlým mořskou trávou a tudíž s naprůměrným výskytem obrovských želv a při troše štěstí je zde možnost spatřit i přátelského dugonga!!

Habili MarsaAlam při zakončení v M. Alam – malý reef na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující nejen malé ryby ale i barakudy, kranase, tuňáky…

Odpoledne návrat do výchozího přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurgady.

8. Den

Transfer na letiště, odlet do ČR, Praha.

!!!Tento program je pouze orientační – může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

Cena

Cena safari zahrnuje

6-ti denní potápění (2–4 ponory denně) na plně vybavené pot. lodi s posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, čluny…, ubyt. na lodi, plnou penzi, během pobytu na lodi včetně nealko nápojů, zapůjčení pot. láhve (12 l) a olov (opasek vlastní!!), transfery z a na letiště, pokud se nebude 1. nebo 7. noc spát na lodi – ubyt. v hotelu.

Cena nezahrnuje

Letenku Praha–Hurghada–Praha (letenka + letištní a bezp. taxy + aktuální palivový příplatek od 9990 Kč do 10400 Kč), bakšišné posádce 25 €/os., egypt. vízum (15 USD), poplatek za vstup do rezervace 5 €, nitrox do 32 % 7 €/láhev, 15 l láhve 30 €/týden, dvojče 2 x 12 l 70 €, stage láhve 10 €/týden, kurzy potápění – OWD, AOWD, basic nitrox, divecon.